LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ GIAO HỮU BD NỮ MỚI NHẤT

GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU XEM TT #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách T H B

Giao Hữu BD Nữ

08/03   18h00 Portugal Women's(U19)  vs Belgium Women's(U19)                
FT    3 - 1 Moldova Women's  vs Lithuania Women's  0 : 1/4-0.930.760 : 00.78-0.943.052.332.761-0.860.662 1/4-0.860.66
FT    4 - 1 England Women's  vs France Women's  0 : 00.880.960 : 00.910.933.102.492.533/40.830.9920.980.84
FT    1 - 0 USA Women's  vs Germany Women's  0 : 1/20.890.950 : 1/40.970.873.451.903.3010.81-0.992 1/20.830.99
FT    1 - 1 Austria Women's(U19)  vs Serbia Women's(U19)                
FT    2 - 2 England Women's(U19)  vs USA Women's(U18)  0 : 3/4-0.920.750 : 1/4-0.970.813.451.853.5010.78-0.962 1/20.830.99
02/03  Hoãn Scotland Women's(U19)  vs Sweden Women's(U19)  1 : 00.61-0.811/4 : 0-0.990.833.254.051.771-0.890.702 1/2-0.840.63
FT    4 - 0 Netherlands Women's(U19)  vs Denmark Women's(U19)  0 : 1/40.71-0.880 : 1/4-0.940.783.451.943.2010.66-0.862 3/40.960.86
FT    1 - 2 Norway Women's(U19)  vs France Women's(U19)  3/4 : 00.950.891/4 : 00.980.863.803.801.691 1/40.980.8430.960.86
FT    0 - 3 Czech Republic Women's(U19)  vs Switzerland Women's(U19)  0 : 1/4-0.930.760 : 00.79-0.953.152.312.691-0.910.722 1/2-0.830.61
FT    1 - 2 Iceland Women's(U19)  vs Italy Women's(U19)  1/2 : 00.75-0.921/4 : 00.69-0.873.502.832.081 1/4-0.930.752 3/40.890.93
FT    5 - 0 Paraguay Women's  vs Uruguay Women's  0 : 10.56-0.780 : 1/20.920.924.701.336.401 1/40.81-0.9930.960.86
03/03  Hoãn Bosnia and Herzegovina women's  vs Montenegro Women's                
FT    0 - 2 New Zealand Women's  vs Scotland Women's  0 : 00.76-0.930 : 00.81-0.973.202.282.701-0.940.762 1/2-0.900.71
FT    2 - 2 Sweden Women's(U19)  vs France Women's(U19)  3/4 : 00.970.851/4 : 0-0.980.80   10.830.972 1/20.950.85
04/03  Hoãn Scotland Women's(U19)  vs Iceland Women's(U19)                
FT    3 - 0 Denmark Women's(U19)  vs Switzerland Women's(U19)  1 0 : 1/20.74-0.910 : 1/41.000.843.451.733.9510.900.922 1/20.960.86
FT    1 - 1 Italy Women's(U19)  vs Norway Women's(U19)  1/4 : 00.910.930 : 0-0.890.723.552.692.141 1/4-0.930.752 3/40.860.96
FT    4 - 3 England Women's(U19)  vs Czech Republic Women's(U19)  0 : 2 1/40.76-0.930 : 10.81-0.977.801.0913.501 1/20.79-0.973 1/20.73-0.92
FT    1 - 1 USA Women's  vs France Women's  0 : 10.83-0.990 : 1/40.78-0.943.751.465.803/40.71-0.902 1/2-0.860.66
FT    6 - 0 Netherlands Women's(U19)  vs USA Women's(U19)                
FT    2 - 2 Germany Women's  vs England Women's  0 : 1/2-0.810.610 : 1/4-0.810.613.052.282.803/40.840.982 1/4-0.900.71
FT    2 - 0 Singapore Women's  vs Maldives Women's  0 : 2 1/4-0.790.51   5.601.159.50   3 1/4-0.850.61
FT    2 - 1 Romania Women's  vs Jordan Women's                
FT    2 - 0 Scotland Women's  vs New Zealand Women's  0 : 0-0.980.800 : 00.980.843.202.632.3310.890.912 1/20.70-0.90
FT    0 - 0 Poland Women's  vs Ukraine Women's                
FT    0 - 6 Hungary Women's(U19)  vs Finland Women's(U19)  1/2 : 0-0.980.761/4 : 00.820.963.104.401.753/40.800.982 1/4-0.850.61
FT    0 - 0 Croatia Women's  vs Bosnia and Herzegovina women's  0 : 3/40.910.930 : 1/40.860.983.401.694.2510.960.862 1/2-0.970.79
06/03  Hoãn Switzerland Women's(U19)  vs Scotland Women's(U19)                
FT    4 - 2 Denmark Women's(U19)  vs Czech Republic Women's(U19)  0 : 1 3/40.61-0.810 : 3/40.71-0.886.301.188.601 1/20.76-0.943 1/20.56-0.79
FT    1 - 1 Sweden Women's(U19)  vs Iceland Women's(U19)  0 : 11.000.840 : 1/40.83-0.993.951.524.7510.71-0.902 3/40.960.86
FT    1 - 2 Mexico Women's  vs France Women's B                
FT    3 - 1 Netherlands Women's(U19)  vs Italy Women's(U19)  0 : 10.81-0.970 : 1/2-0.960.804.401.464.751 1/40.76-0.9430.71-0.90
FT    2 - 2 USA Women's(U20)  vs France Women's(U20)                
FT    2 - 1 England Women's(U19)  vs France Women's(U19)  1/4 : 0-0.880.711/4 : 00.71-0.883.153.302.001-0.970.792 1/2-0.900.71
FT    3 - 2 Portugal Women's(U19)  vs Belgium Women's(U19)  0 : 00.73-0.900 : 00.77-0.933.402.192.6910.80-0.982 3/4-0.900.71
FT    3 - 0 France Women's  vs Germany Women's  1/4 : 00.870.970 : 0-0.860.683.102.962.173/40.71-0.902 1/4-0.940.76
FT    1 - 0 USA Women's  vs England Women's  0 : 3/4-0.980.820 : 1/40.870.973.301.734.203/40.68-0.882 1/40.890.93
FT    1 - 1 Cyprus Women's(U19)  vs FYR Macedonia Women's(U19)  1/2 : 00.65-0.831/4 : 00.70-0.88   10.940.822 1/2-0.950.75
FT    3 - 5 Slovakia Women's(U19)  vs Hungary Women's(U19)  1/2 : 00.69-0.871/4 : 00.63-0.833.502.702.161 1/40.960.863-0.940.76
FT    2 - 1 Australia Women's(U19)  vs Thailand Women's(U19)  1               
FT    0 - 7 Romania Women's(U19)  vs North Korea Women's(U19)  2 1/2 : 0-0.850.61   10.0019.001.03   3 1/20.810.97
FT    2 - 1 1 Iran Women's (U19)  vs Romania Women's(U19)  0 : 3/4-0.880.700 : 1/2-0.930.75   1 1/40.940.862 3/40.820.98
FT    3 - 2 Russia Women's(U19)  vs North Korea Women's(U19)  1 1/4 : 0-0.970.811/2 : 0-0.930.764.606.901.3210.71-0.902 1/20.73-0.92
BÌNH LUẬN: